Vechtsporten voor iedereen

Vechtsporten voor iedereen is de sportparticipatie interventie van het NIVM. Met deze interventie wordt een impuls gegeven aan de sportdeelname van jongeren van 6 tot 23 jaar door lokale vechtsportclubs. Het hoofddoel van de interventie is dat 20% meer jongeren uit de wijk vechtsport beoefenen bij de club in een periode van 2 jaren. Ook wordt er gewerkt aan het creëren van de juiste randvoorwaarden bij de club (mogelijkheden scheppen om sportparticipatie te verhogen) waarbinnen vervolgens jongeren uit de wijk worden geworven en behouden voor de club (het daadwerkelijk verhogen van de sportparticipatie). Plezierbeleving aan sport, positieve uitstraling van de club en een veilig en verantwoord sportaanbod vormen de hoekstenen van de interventie.

Een aanleiding voor Vechtsporten voor iedereen kan zijn dat er bewegingsarmoede in de gemeente of de wijk is. Ook het achterblijven van de sportparticipatie en het niet halen van de beweegnorm van een specifieke doelgroep kan de reden zijn om dit programma te starten.

Het programma heeft in 2010 ook de IOC-Trophy gewonnen voor haar inzet voor de met name allochtone jeugd in Nederland.

De interventie Vechtsporten door Iedereen is een erkende interventie en beoordeeld als goed beschreven.

effectief