Tigers op recept

Tigers op recept is een landelijk erkende interventie op het niveau 'goed onderbouwd' dat als doel heeft om overgewicht bij kleine kinderen aan te pakken met behulp van de Tigers methodiek. Doelgroep zijn kinderen in de leeftijd van 2 - 6 jaar. Binnen de interventie is er ook focus op de implementatie van het programma lokaal, de samenwerking met onderwijs- en zorgpartners, de ondersteuning en begeleiding van ouders en het verhogen van het pedagogische klimaat in de club.

Tigers methodiek
Tigers (Life Skill Education) is een internationaal professioneel en vooruitstrevend beweegprogramma gericht op 'levensvaardigheden' voor kinderen van 2-6 jaar. Tigers is ontwikkeld door een werkgroep bestaande uit sport- en kinderpsychologen, bewegingswetenschappers, diëtisten, veiligheidsexperts en ervaren Martial Arts trainers. De methodiek wordt als basis gebruikt in het aanbod van Tigers op recept.

Interventie
Het programma wordt uitgevoerd bij de club of bij een kinderopvangorganisatie als tijdelijke projectactiviteit of als dependance van de club. De speciaal opgeleide Tigers trainers verzorgen de lessen. Aan de deelnemende clubs wordt de eis gesteld dat ze in de beginfase van het project het Fight Right Keurmerk behalen. Dit keurmerk waarborgt ouders en toeleiders dat er op een veilige en verantwoorde manier binnen de club wordt gesport. Pijlers binnen Tigers op recept zijn:

  • Sportief bewegen stimuleren via aansprekende lessen. Enthousiasme voor sporten bij kinderen en ouders aanwakkeren om uiteindelijk een continue en langdurige sportparticipatie mogelijk te maken.
  • Life skills via sportlessen. Niet alleen weerbaarheid, omgaan met winst en verlies en samenwerken, maar ook voedingsadvies, bewustwording van het belang van bewegen bij ouders én kinderen en motorische ontwikkeling vergroten.
  • Preventief en curatief werken aan het verminderen van overgewicht. Via een netwerk dat bestaat uit consultatiebureau, huisartsen en fysiotherapeuten.

Een gezamelijke aanpak en voortdurende evaluatie tussen de betrokken uitvoerders, het NIVM, het onderwijs, de kinderopvang en zorgpartners zorgt voor de juiste borging en verankering van het programma in het lokale zorglandschap.

Meer informatie over dit programma is te verkrijgen via Wouter Schols.

effectief