Samen Sterk

In het programma Samen Sterk staat het vergroten van de wereld van jongeren in een sociaal isolement centraal. Jongeren die (nog) niet genoeg meedoen in de maatschappij, worden in dit programma begeleid in een uitdagende groepsinterventie. De afgelopen jaren heeft het NIVM de interventie Samen Sterk (door)ontwikkeld. Het is een effectief gebleken programma, waarbij een andere ingang wordt gekozen dan een gebruikelijke hulpverleningsroute. Samen Sterk weet jongeren te bewegen om bewust na te denken over hun eigen kunnen en het aangaan van relaties. De interventie zorgt voor een sterke bundeling van professionaliteit, kennis en kwaliteit; voor een goede koppeling van vraag en aanbod.

Aanleiding
Uit onderzoek blijkt dat 11% van de jongeren in enige vorm van sociaal isolement leeft. Dat wil zeggen dat ze weinig of geen betekenisvolle contacten hebben en zich daar eenzaam en ongelukkig door voelen.  Deelname aan sociale verbanden vereist echter sociale competenties, zoals sociale vaardigheden, zelfvertrouwen en probleemoplossende vermogens. Wanneer jongeren over onvoldoende sociale competenties beschikken om mee te doen aan bijvoorbeeld werk, school of verenigingsleven kunnen ze in een sociaal isolement raken. Sociaal isolement is echter een onzichtbaar fenomeen waar vaak geen specifieke aandacht voor is. Niet op tijd ingrijpen, kan grote gevolgen hebben voor de maatschappelijke ontwikkeling van deze jongeren. Denk aan schooluitval, ontbreken van een maatschappelijke toekomst, excessief drank- en drugsgebruik.

Vanuit deze signalering en (lokale) behoeften om wat voor deze doelgroep te betekenen, is de interventie Samen Sterk ontwikkeld door het Nederlands Instituut voor Vechtsport en Maatschappij. In verschillende plaatsen in Nederland is er de afgelopen jaren aan de hand van deze aanpak met succes gewerkt. Vanuit verschillende sociale domeinen als onderwijs, welzijn, zorg én de sportclub is er vanuit een uitdagend groepsprogramma gewerkt aan een betekenisvolle stap voorwaarts voor de deelnemers.

Samen Sterk
Het programma Samen Sterk levert een waardevolle bijdrage aan het vergroten van de wereld van jongeren in sociaal isolement. Jongeren die (nog) niet genoeg meedoen in de maatschappij, worden door een uitdagende groepsinterventie begeleid en geëquipeerd met de juiste competenties om die stap naar een 'grotere' wereld te realiseren. In het programma van minimaal 12 weken staat het contact maken van deze jongeren centraal. Contact maken met zichzelf, hun trainer (=mentor,) lotgenoten, clubgenoten en mensen buiten hun bestaande sociale structuren. Samen(werken) is daarbij een sleutelwoord. Belangrijk is daarbij om de jongeren te laten ervaren dat ze 'samen sterk' zijn. Daarbij is 'de handschoen' het fysieke middel om letterlijk contact te maken, samen te werken, het Samen Sterk principe te ervaren en als ingang dienen voor de trainer van de interventie om met elkaar te kunnen communiceren. Ook de burgerlijke betrokkenheid kent een voorname plek door de inzet van vrijwilligers.
Samen Sterk bevestigt een duurzame en noodzakelijke gezamenlijke aanpak van sociale vraagstukken.

Samen Sterk is mede tot ontwikkeling gekomen door financiele steun van het VSBfonds en het Skanfonds.