Respons

De methode Respons is ontwikkeld om gedragsproblemen op school via een klassikale lessenreeks aan te pakken. De Respons methodiek vormt de basis van drie verschillende pedagogische lessenreeksen. Elke reeks bevat zeven lessen die uitnodigend en uitdagend zijn voor een specifieke doelgroep en waarin één probleem / thema centraal staat. In de methode staat bewegend leren centraal en worden waarden en werkvormen afkomstig uit de vechtsporten & weerbaarheidstraining gebruikt.

De Respons docent reikt in zeven lessen de leerlingen kennis en vaardigheden aan om op een effectieve wijze om te gaan met een van onderstaande modules:

Deze situaties worden daarbij niet als probleem, maar als uitdaging gepresenteerd. Uniek hierbij is dat het de leerlingen op een leuke en fysieke manier uitdaagt zélf te werken aan het oplossen van problemen op school.

De flexibele Respons
De methode Respons gaat uit van het principe dat het beter is om niet vanuit paniek te handelen, maar om bij een provocatie eerst goed te kijken naar de aard en omvang van de provocatie. Vervolgens kan worden overgegaan tot een weloverwogen en proportionele Respons. Zo leert Respons bijvoorbeeld leerlingen die worden gepest of uitgedaagd om niet direct te reageren maar om eerst te kijken en te luisteren. Wat wordt er precies gezegd en gedaan? Op basis daarvan zijn leerlingen in staat om weloverwogen en in verhouding met de provocatie te handelen. Leerlingen leren zo om een flexibele Respons te geven.

Werken met Respons
Om lokaal uitvoering te kunnen geven aan de interventie Respons worden de onderstaande onderdelen vanuit de interventie-eigenaar overgedragen aan de lokale uitvoerder(s). Op deze manier kan de methode Respons op de juiste wijze ingebed worden in de onderwijssetting. Om uitvoering te geven aan Respons is geen ervaring met vechtsport nodig, wel dient de docent over didactische vaardigheden te bezitten.

  1. Startbijeenkomst: om de kwaliteit van Respons te kunnen garanderen is een startbijeenkomst ontwikkeld, die helpt bij het op de juiste wijze implementeren van de interventie in de lokale setting. Startbijeenkomst van een dagdeel op locatie: €750,- per team.
  2. Train de trainer: incompany cursus Respons, 4 dagdelen: €3499,- Minimaal 8 deelnemers, maximaal 20. Inclusief handboeken en certificaat
  3. Inspiratiesessie: jaarlijkse themascholing voor Respons docententeam à €750,-
  4. Fee: 3-jarig gebruik van de Responsmethode en lessenreeks, monitoring lijsten deelnemers, 500 flyers voor ouders/leerlingen, vrij gebruik beeldenbank en logo: €2500,-
De totale kosten voor een periode van 3 jaar bedragen: € 7499,- ex btw

Voor meer informatie of voor het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met ons

Respons is een erkende interventie en is 'goed beschreven'.

effectief