Respons

De methode Respons is ontwikkeld om gedragsproblemen op school aan te pakken. Hierbij kan gedacht worden aan problemen als pesten, agressief gedrag en onveiligheid op school. De basis van Respons wordt gevormd door een op vechtsport gebaseerde pedagogische methode. Deze komt terug in een serie lessenreeksen voor het primair-, voortgezet- en middelbaar beroepsonderwijs. Elke reeks bevat zeven lessen die afgestemd zijn op een specifiek probleem en doelgroep. Sport wordt ingezet als pedagogisch instrument om de benodigde vaardigheden en inzichten over te brengen op de deelnemers. Uniek aan Respons is dat het de leerlingen op een leuke en fysieke manier uitdaagt zélf te werken aan het oplossen van gedragsproblemen op school.

In het programma Respons vormen problematieken in het onderwijs het uitgangspunt om met vechtsport in een onderwijssetting aan de slag te gaan. Vechtsport wordt hierbij als instrument weggezet binnen via verschillende gestandaardiseerde lessenpakketen. Respons bestaat momenteel uit drie lessenreeksen, te weten:

Naast het gestandaardiseerde deel bevat Respons een traject op maat, waarbij een intensieve samenwerking wordt gemaakt met het onderwijs en de vechtsportvereniging / trainer in de buurt. Daarnaast zorgen de Respons lessen ervoor dat de vechtsporttrainer op een andere manier jongeren kan bereiken (sport kan meer voor mij betekenen) en te interesseren in bewegen, in de vechtsporten én in de club. Na de lessen op school organiseert de vereniging dan ook vervolglessen op de club om de jongeren enthousiast te maken voor haar (reguliere) aanbod. Door de aandacht voor deze doorstroom zal een deel van de deelnemers ook deel gaan nemen aan het reguliere aanbod van de club. Inzet van Respons werkt dan ook sportparticipatie verhogend.

Ook kan de onderwijskundige instelling zelf aan de slag gaan met Respons en middels dit programma haar eigen (LO-)docenten klaarstomen om met Respons te kunnen werken.


Voor meer informatie of voor het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met ons

Respons is een erkende interventie en is 'goed beschreven'.

effectief