Respons

De methode Respons is ontwikkeld om gedragsproblemen op school en algemenere maatschappelijke problemen aan te pakken. De interventie bestaat uit een groepsaanpak, gebaseerd op eeuwenoude waarden en principes uit de vechtsport. De bijbehorende lessenreeks van zeven hapklare lessen zijn themagericht opgebouwd. Positief leren omgaan met negatieve gevoelens, samenwerken, plezier en grenzen durven aangeven zijn thema´s die naar voren komen in deze beweeglessen. Respons sluit zeker aan bij de impact die Corona heeft op veel jongeren. Vooral, omdat niet de situatie zelf, maar de manier waarop je er mee omgaat centraal staat in de bijbehorende lessenreeks.

Hier een korte dia show van de interventie.

De Respons methodiek vormt de basis van drie verschillende pedagogische lessenreeksen. Elke reeks bevat zeven lessen die uitnodigend en uitdagend zijn voor een specifieke doelgroep en waarin één probleem / thema centraal staat. De Respons docent reikt in zeven lessen de leerlingen kennis en vaardigheden aan om op een effectieve wijze om te gaan met problemen die zij ervaren en die samenhangen met een van deze thema's:

Deze situaties worden daarbij niet als probleem, maar als uitdaging gepresenteerd. Uniek hierbij is dat het de leerlingen op een leuke en fysieke manier uitdaagt zélf te werken aan het oplossen van problemen op school.

Werken met Respons
Om lokaal uitvoering te kunnen geven aan de interventie Respons worden de onderstaande onderdelen vanuit het NIVM overgedragen aan de lokale uitvoerder(s). Op deze manier kan de methode Respons op de juiste wijze ingebed worden in de lokale (onderwijs) setting. Om uitvoering te geven aan Respons is geen ervaring met vechtsport nodig, wel dient de docent over didactische vaardigheden te bezitten.

  1. (Online) Startbijeenkomst: om de kwaliteit van Respons te kunnen garanderen is een startbijeenkomst ontwikkeld, die helpt bij het op de juiste wijze implementeren van de interventie in de lokale setting. Startbijeenkomst van een dagdeel op locatie: €750,- per team.
  2. (Online) Train de trainer: incompany cursus Respons, 4 dagdelen: €3499,- Minimaal 8 deelnemers, maximaal 20. Inclusief handboeken en certificaat
  3. Inspiratiesessie: jaarlijkse themascholing voor Respons docententeam à €750,-
  4. Fee: 3-jarig gebruik van de Responsmethode en lessenreeks, monitoring lijsten deelnemers, 500 flyers voor ouders/leerlingen, vrij gebruik beeldenbank en logo: €2500,-
In deze Corona tijd hanteren we een tijdelijk tarief voor Respons van €5.449,- Dit is inclusief startbijeenkomst, incompany Respons, handboeken, 2-jarig gebruik van de interventie en ondersteuning van het NIVM.

Voor meer informatie of voor het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met ons

Respons is een erkende (Gezonde School) interventie en is 'goed beschreven'.

effectief

gezonde school