Sterker Barendrecht

Karateschool Buroin is in 2017 gestart met het tweejarige project Sterker Barendrecht, in samenwerking met Doyo en het NIVM. Respons vormt de basis van dit tweejarige Sportimpuls project.

In de gemeente sport jeugd zeer onvoldoende in vergelijking tot het landelijk gemiddelde. Opgeleide trainers van Karateschool Buroin en Doyo maken scholieren van het primair en voortgezet onderwijs enthousiast om te gaan sporten en leren hen met pesten, groepsdruk en agressie om te gaan, via het programma Respons. Daarnaast biedt de karateschool karatelessen aan als vervolgaanbod. Zo maakt jeugd kennis met de kracht van karate en de mogelijkheden binnen de club. Buurtsportcoaches begeleiden jeugd ook in de doorstroom naar andere sportclubs. Kinderen kunnen tegen een laagdrempelig lidmaatschap (of gratis met behulp van het Jeugdsportfonds) trainen op de club. Het doel is minimaal duizend kinderen te bereiken. De ambitie is om ook na deze twee jaar door te gaan met Sterker Barendrecht. Meer informatie is te vinden op www.karatebarendrecht.nl.