Sport Zorgt Helmond

Martial Arts Centrum Helmond (MAACH) is gericht op verschillende vormen van verdedigingssporten. Deze maatschappelijk betrokken organisatie voert verschillende projecten uit waaronder het Sportimpuls project Sport Zorgt.

Het project 'Sport Zorgt Helmond' richt zich op het verhogen van weerbaarheid en de sportparticipatie bij jongeren en daarnaast het creëren van een gezonde(re) leefstijl. Middels de interventie 'Sport Zorgt' willen de samenwerkingspartners MAACH, HDS, Helmondse Voetbalschool, onderwijsinstellingen de Korenaer en de Hilt, St Leergeld en JIBB jongeren uit een aantal specifieke aandachtwijken en uit het (speciaal) onderwijs die nu nog niet genoeg meedoen, betrekken bij de sportactiviteiten.

Binnen dit project werken we tevens aan uiteenlopende gedragsdoelen (weerbaarheid en agressie), waarbij sport als middel wordt ingezet en focussen daarnaast op een doorstroom naar structurele sportdeelname. Het sportaanbod wordt op locatie aangeboden van de onderwijsinstelling en bij de deelnemende sportclubs en dansschool.

Vanaf september 2017 zetten de lokalen partners zich in, ondersteund door het NIVM, op het bereiken van 550 jongeren. Met het uiteindelijke doel om ongeveer 15% lid te maken van een sportvereniging in Helmond.