Plezierig sporten voor iedereen in Malburgen

Omar Gym is een betrokken kickboksvereniging in de krachtwijk Malburgen. Een van de achterstandswijken in Arnhem waar de werkeloosheid hoog is en het bestedings- en bewegingsniveau laag. Van de jeugd van 10-14 jaar sport 39% t.o.v. een landelijk gemiddelde van 60%, bij jongeren van 15-19 jaar is dit 25% t.o.v. 40% van het landelijk gemiddelde. Als maatschappelijk betrokken club wil Omar Gym graag de jeugd in de wijk meer en structureel laten bewegen, kennis laten maken met de kickbokssport en de vormende waarden die deze sport in zich heeft laten ervaren. Dit aan de hand van de interventie Vechtsporten voor Iedereen van het NIVM en met behulp van de Sportimpuls subsidie.

Om dit te realiseren start zij een tweejarig project 'Plezierig sporten in Malburgen'. Binnen dit project wil Omar Gym haar huidige kickboksaanbod uitbreiden met weerbaarheidstrainingen, specifiek aanbod voor meiden, fitness en dans én de huidige drempels slechten die ervoor zorgen dat de doelgroep van 6 - 23 jaar onvoldoende
beweegt. In haar aanpak ligt de nadruk op jongeren van 6-16 jaar en hun ouders, maar is er ook aandacht voor de iets oudere jeugd.
Uitgebreid behoeftenonderzoek onder jongeren en hun ouders heeft verschillende motieven laten zien, waardoor er nog onvoldoende gesport wordt. Een van de redenen is dat het aanbod niet dichtbij wordt georganiseerd en de onbekendheid met de sport. In het project gaan we daarom een samenwerking aan met het Islamitisch centrum Noura Al Houda. Wekelijks komen hier bijna 300 kinderen tussen de 5 en 16 jaar bij elkaar. Naast het extra aanbod op cultureel / educatief gebied dat in dit centrum geboden wordt, is het belangrijk dat deze kinderen en jongeren ook sportief aanbod krijgen. Veel van deze kinderen sporten immers nu niet, of te weinig. De activiteiten die we hier uitvoeren evenals de opvoedondersteuning die we hier de ouders bieden, staat nadrukkelijk open voor alle kinderen en jongeren, ongeachte hun achtergrond.

Na een periode van een half jaar kennismaking bij haar dependance Noura Al Houda, zetten ze in op doorstroom naar de club zelf (dus lidmaatschap) en deelname aan de reguliere
lessen van Omar Gym Voor de jongeren die extra competentiegerichte begeleiding nodig hebben rondom agressieproblematiek en sociale weerbaarheid willen we zogenaamde Missie-trajecten aan gaan bieden als onderdeel van de interventie Sport Zorgt van het NIVM.

Doel is om gedurende de projectperiode zo'n 650 kinderen en jongeren kennis te laten
maken met het (nieuwe) beweegaanbod, een structurele dependance te starten in het Islamitisch wijkcentrum en uiteindelijk meer dan 100 jongeren lid te maken van Omar Gym. Daarnaast wil Omar Gym ongeveer 25 jongeren extra begeleiding bieden op
gedragsniveau middels de genoemde Missie-trajecten.