Gezond bewegen Amersfoort

Taekwondo Amersfoort is de hoofduitvoerder van het tweejarige project die gebruikt maakt van de interventie Vechtsporten voor Iedereen.

Gezond bewegen bij Taekwondo Amersfoort is gericht op dé lage SES-wijken van Amersfoort: Kruiskamp, Liendert en De Koppel. In deze wijken is sprake van sociale en economische achterstanden en ook de sportdeelname blijft achter.

Doel van de aanpak van Taekwonod Amersfoort is kinderen en jongeren van 8-19 jaar kennis te laten maken met een gezonde beweegstijl en een bijdrage te leveren aan de gemeentelijke ambities uit de Sportnota Amersfoort ten aanzien van sportstimulering in aandachtswijken.
Dat gaan we doen met een samenwerkingsverband met o.a. SRO Amersfoort, Studiekring en Indebuurt033.

De interventie Vechtsporten Voor Iedereen spreekt de doelgroep aan en sluit aan bij hun behoeften en belevingswereld. We vertalen de aanpak naar onze specifieke, lokale situatie en bereiken de doelgroep langs meerdere kanten.
Het project wordt, mede voor de lokale vertaalslag, uitgevoerd in nauwe samenwerking met de interventie-eigenaar, het NIVM. Zo wordt er een aanzet tot een structurele verbetering gegeven.