Inhoud programma

Het programma bestaat uit drie fasen. In de eerste fase wordt de organisatie in kaart gebracht. Het NIVM helpt bij het inbedden van het programma binnen de school en begeleidt bij het selecteren van de deelnemers. De tweede fase is de uitvoeringsfase, waarbij het NIVM een deskundig en ervaren trainer levert. In deze fase zijn er twee uitrol mogelijkheden: een lessenreeks van 8 lessen of een lessenreeks van 16 lessen. Tenslotte is er een derde fase waarin de thema's van de lessen worden verankerd in het onderwijssysteem. In het programma verzorgen de scholen zelf de planning van de interventie in het rooster van de studenten. Indien gewenst verzorgt het NIVM ook een monitoringstraject om op deelnemerniveau de effecten naar voren te laten komen.

Opbouw lessen
De uitvoeringsfase bestaat uit een traject van 8 of 16 lessen. In deze fase wordt daadwerkelijk uitvoering gegeven aan de interventie door middel van de themalessen. De volgende thema´s komen aan bod:

  • Vertrouwen in jezelf en anderen; grenzen
  • Vertrouwen in jezelf en anderen; accepteren, respecteren en tolereren
  • Balans
  • Doelen stellen, doelen behalen
  • Positief coachen en hulpvragen
  • Veiligheid
  • Overtuigingen
  • Toekomst

In het traject van 8 lessen staat het leggen van de basis centraal. Hierin worden verschillende oorzaken van voortijdig schoolverlaten en sociale processen blootgelegd. De genoemde thema's kunnen door speciale werkvormen, gebasseerd op filosofische concepten en waarden uit de vechstporten, goed aangepakt worden. Tevens wordt er een aanzet gegeven voor het leggen van een betekenisvolle binding tussen leerling en school (studieloopbaan begeleider). De lessen zijn volledig gestandaardiseerd en beschreven in het handboek bij deze interventie.