Gevecht tegen schooluitval

Jongeren worden door middel van sport gestimuleerd om vaardigheden te ontwikkelen die ze helpen bij een succesvolle schoolcarrière. Dat is de kern van het Voortijdig School Verlaten programma. Het NIVM heeft in opdracht van de MBO Raad een interventie ontwikkeld om voortijdig schoolverlaten terug te dringen. 'Met de handschoen' aan gaan we aan de slag met persoonlijke groei op een manier die de jongere aanspreekt.

In het programma worden jongeren door middel van sport gestimuleerd om vaardigheden te ontwikkelen die ze helpen bij een succesvolle schoolcarrière. In de lessen zelf wordt vervolgens gewerkt volgens een themagerichte aanpak, waarbij vechtsport als instrument wordt ingezet. De ontwikkeling van jongeren staat centraal. Daarnaast is er aandacht voor de binding met de school en het schoolsysteem. Niet alleen studenten nemen deel aan de lessen, in de interventie is er ook aandacht voor mentoren/ studieloopbaan-begeleiders die de behaalde resultaten in de sportlessen ook binnen het onderwijs door moeten kunnen zetten.

Ervaringsverhaal lezen? Vind hier een nieuwsbericht over het VSV programma bij het ROC van Amsterdam.

Meer informatie over dit programma is te verkrijgen via Wouter Schols.