Label Veilig en Verantwoord Vechtsporten

De eisen van het Fight Right Keurmerk zijn hoog. Het is dan ook niet voor iedere club weggelegd. Om toch als club te laten zien aan de buitenwereld dat ze aan de norm voor kwaliteit, veiligheid en verantwoordelijkheid voldoen, heeft het NIVM een label ontwikkeld. Dit label, ‘Veilig & Verantwoord Vechtsporten’ zorgt voor een positieve en vertrouwde uitstraling naar nieuwe leden, ouders en lokale partners. Tevens laat de club met het label prominent zien dat zij de erecode van de vechtsport onderschrijft én uitdraagt.

Werkwijze
Na een telefonische intake gaat de club zelf met het tijdens het gesprek opgezette stappenplan aan de slag. Hierbij kunnen clubs rekenen op ondersteuning van in totaal 4 uur.
Extra ondersteuning kan tijdens dit proces altijd geboden worden vanuit het NIVM om clubs optimaal te begeleiden bij de implementatie van de criteria.
De trainers worden in tegenstelling tot de Fight Right Keuring niet meegenomen in de erkenning van de organisatie.

Doel van het label is om een laagdrempelige wijze clubs te keuren op de verschillende organisatie onderdelen. Het is een basis voor de verdere groei naar een volledig Fight Right Keurmerk.

Criteria label
De criteria voor het label Veilig en Verantwoord Vechtsporten zijn hier te downloaden.