Kwaliteitsregister

Het Kwaliteitsregister is opgezet om de kwaliteit van de trainers inzichtelijk te maken en is gekoppeld aan het keurinstrument. Dit betekent dat het Fight Right Keurmerk alleen wordt afgegeven aan clubs waarvan de (hoofd)trainer is opgenomen in het Kwaliteitsregister.

Om toegang te krijgen tot het Kwaliteitsregister dient een trainer aan de volgende criteria te voldoen:

 • De trainer kan de eigen vechtsport als pedagogisch middel inzetten om gedragsalternatieven te trainen/ aan te leren. Hij/ zij verwerkt het didactische principe 'plezier' in de eigen lessen. En kan deze pedagogische en didactische principes uit de eigen sport vertalen naar een breder maatschappelijk belang (themagericht lesgeven).
  U dient in het bezit te zijn van een diploma van een vechtsporttak overstijgende opleiding waardoor u vechtsport als pedagogisch instrument in kunt zetten. De volgende opleidingen volstaan:
  - Opleiding Docent Agressieregulatie en weerbaarheid van de KNKF, - Opleiding Docent Agressieregulatie en weerbaarheid van het NIVM, - Opleiding Judo in de zorg (JBN), - WIBO (weerbaarheid in het basisonderwijs).
  Indien u een andere opleiding heeft gevolgd, kan deze ter goedkeuring aan de commissie FRK voorgelegd worden of u kunt een ervaringscertificaat aanvragen.
 • Geldige 'Verklaring Omtrent Gedrag'
  U dient in bezit te zijn van een 'Verklaring omtrent Gedrag'. Deze verklaring wordt afgegeven door het Centraal Orgaan Verklaringen Omtrent het Gedrag (COVOG) of de gemeente, namens de Minister van Justitie. Het NIVM heeft hiervoor een aanvraagformulier aan het handboek FRK toegevoegd.
 • Geldig EHBO diploma
  U dient in bezit te zijn van een geldig EHBO-diploma. Er zijn verschillende organisaties die deze cursus aanbieden en een erkend diploma afgeven. Een BHV-diploma volstaat niet.
 • Succesvolle afronding van een sporttechnische opleiding (min. niveau 3)
  U dient in bezit te zijn van een diploma van een sporttechnische opleiding minimaal op niveau 3. Mocht dit niet het geval zijn, dan kunt u vrijstelling aanvragen. Deze aanvraag dient gestuurd te worden naar NIVM, t.a.v. commissie Fight Right Keurmerk, Postbus 643, 6710 BP Ede. De aanvraag dient minimaal de volgende elementen te bevatten: 1) Reden voor vrijstelling, 2) Een argumentatie waarom u denkt in aanmerking te komen voor vrijstelling, 3) Uw Curriculum Vitae, 4) Kopieën van relevante behaalde opleidingen.
 • Aantoonbare lesgeefervaring van 240 uur in clubverband en 30 uur buiten clubverband in een tijdsperiode van drie jaar
  U dient te kunnen aantonen dat u de afgelopen 3 jaar minimaal 240 uur lesgeefervaring heeft opgedaan in clubverband. Naast deze eis dient u in dezelfde tijdsperiode aan te tonen dat u minimaal 30 uur buiten clubverband heeft lesgegeven.