Training Stay Cool Under Pressure

  • Datum 25 juni 2020
  • Locatie: Omgeving Ede

Stay Cool Under Pressure (SCUP) is een praktische training die je leert omgaan met onveilige situaties én die je vooral ook laat ervaren hoe het is om vanuit een dreigende situatie op de juiste manier te handelen. We gebruiken rollenspellen en werkvormen, gebaseerd op principes uit de vechtsporten, om dit met elkaar te oefenen. Daarnaast bereiden we de deelnemers fysiek voor op dreigende situaties.

De training bestaat uit twee dagdelen en is praktisch van opzet. Tussen de fysieke werkvormen door komt theorie aan bod.

SCUP is een praktische training waarin je:

  • Vormen van agressie leert herkennen
  • Dreigende situaties kunt interpreteren
  • Leert de-escaleren
  • Je handelend optreden verbetert
  • Je mentale kracht vergroot

Kosten: € 249,- ex btw per persoon
Plaats: nader te bepalen, omgeving Ede
Minimaal aantal deelnemers: 8

Vind hier meer informatie en hier kun je onze flyer downloaden.