Tigers Instructeur cursus level 1

  • Datum 02 oktober 2016
  • Locatie: Martial Arts Academie Barneveld

Tigers is een uniek en waardevol levensvaardigheden programma voor de allerjongsten. kinderen van 3 t/m 6 jaar worden meegenomen in de belevingswereld van Timmy en Tina de Tijger! Als vechtsportdocent kun je het Tiger lesprogramma aanbieden binnen je eigen club. De eendaagse instructeursopleiding level 1 die hiervoor nodig is, wordt georgansiseerd op zondag 2 januari.

Meer informatie via deze site. Inschrijven kan door een mail te sturen aan ledenadministratie@kisport.nl. Na aanmelding wordt er via de administratie van Tigers een factuur verstuurd. Vermeld in de mail even de opleiding waar u aan wenst deel te nemen, de NAW gegevens en de organisatie / club naam.

De training vindt plaats in de Martial Arts Academie op de Plantagelaan 6 in Barneveld. Deeelname kosten bedragen €207,50 inclusief handleiding en lunch.

Inhoud training
Tijdens de training worden toekomstige instructeurs geleerd hoe om te gaan met de elementen van het Tigers programma. De onderwerpen zijn verdeeld over level 1 en 2:

Level 1 (8 uur opleiding):
-Omgaan met pestkoppen;
-Omgaan met vreemde personen;
-Omgaan met leiderschap en teamwork;

Level 2 (8 uur opleiding- zie andere data in in deze agenda):
-Omgaan met vuur, water en verkeer;
-Omgaan met fitness en gezonde voeding;
-Omgaan met wereldoriëntatie