Respons Omgaan met agressie en geweld

  • Datum 26 januari 2019
  • Locatie: Chok Dee Deventer

In de cursus Omgaan met agressie en geweld wordt de Respons methode uitgelegd, wordt aandacht besteed aan didactische vaardigheden en worden de thema's uit de module behandeld. Er is tijdens de cursus aandacht voor theorie, maar vooral ook voor de praktijk. Zo krijgen de deelnemers de benodigde kennis, vaardigheden en inzichten aangereikt om vol vertrouwen met de lessen aan de slag te gaan. Zowel de theorie als de uitgewerkte lessen zijn opgenomen in het handboek Respons die elke cursist ontvangt. Elke module kent zijn eigen cursus en dus ook zijn eigen handboek met specifieke lessenreeks. De werkvormen die hierin zijn opgenomen, dragen bij aan een positieve ontwikkeling bij kinderen op zowel sociaal, fysiek, cognitief en emotioneel niveau.

Na deze tweedaagse cursus kunnen de docenten met de hapklare oefenvormen aan de slag in het onderwijs.

Data + aanvangstijd
Op zowel zaterdag 26 januari als zondag 27 januari start de cursus om 10 uur, inloop vanaf 9.30 uur. De cursus eindigt beide dagen om 17 uur.

Kosten
De kosten voor de tweedaagse cursus bedragen € 395,- (exclusief btw). Elke deelnemer ontvangt tevens een handboek met theorie en uitgewerkte werkvormen.

Inschrijven kan via dit formulier. Meer informatie is te verkrijgen via info@nivm.nl