Tiger Instructeuropleiding level 3

  • Datum 03 december 2017
  • Locatie: Martial Arts Academie Barneveld

Opleiding voor Tiger instructeurs die werken met de jongste doelgroep van 2 - 4 jaar, de zogenaamde Mini-Tigers.

Inschrijving
Inschrijving graag via Kisport met vermelding van de opleiding waaraan u deel wilt nemen en de bijbehorende datum. Verder ontvangen we graag uw naam, adres en woonplaats. Het verzenden van een mail is voldoende. Van ons krijgt u vervolgens de factuur en meer informatie.

Deelnamekosten
De deelnamekosten bedragen €150,-

Voor meer informatie, bel of mail met Harry van Schaik 'Active and Involved', Tigers Nederland

Mobiel:06-47332320