Cursus Respons Omgaan met agressie

  • Datum 08 december 2019
  • Locatie: Den Haag, Job Sports

Een respons op agressieve gedragsproblematiek! Er zijn vele factoren van invloed op het ontstaan en voortduren van agressief gedrag. De methode Respons kan docenten en leerlingen helpen om agressieve gedragsproblematiek aan te pakken.

In de cursus Omgaan met agressie en geweld wordt de Respons methode uitgelegd, wordt aandacht besteed aan didactische vaardigheden en worden de thema's uit de module behandeld. Er is tijdens de cursus aandacht voor theorie, maar vooral ook voor de praktijk. Zo krijgen de deelnemers de benodigde kennis, vaardigheden en inzichten aangereikt om vol vertrouwen met de lessen aan de slag te gaan. Zowel de theorie als de uitgewerkte lessen zijn opgenomen in het handboek Respons die elke cursist ontvangt. Elke module kent zijn eigen cursus en dus ook zijn eigen handboek met specifieke lessenreeks. De werkvormen die hierin zijn opgenomen, dragen bij aan een positieve ontwikkeling bij kinderen op zowel sociaal, fysiek, cognitief en emotioneel niveau.

Na deze tweedaagse cursus kunnen de docenten met de hapklare oefenvormen aan de slag in het onderwijs.

Locatie en tijden
Op zowel zondag 8 december als zaterdag 14 december start de cursus om 10 uur, inloop vanaf 9.30 uur. De cursus eindigt beide dagen om 17 uur.  Locatie is  de Dr. Willem Dreesschool, Bresterstraat 15 in Den Haag.

Kosten
De kosten voor de tweedaagse cursus bedraagt € 395,- (exclusief btw). Elke deelnemer ontvangt tevens een handboek met theorie en alle uitgewerkte werkvormen. Na afloop reiken we ook een certificaat uit.

Inschrijven kan via dit formulier. Meer informatie is te verkrijgen via info@nivm.nl